סוג לקוח

פרטים אישיים

 • שם פרטי
   
 • שם משפחה
   
 • ת.ז
   
 • תאריך לידה
  / /
   
 • מס. טלפון (ראשי)
   
 • מספר נוסף
 • מין
   
 • עיר
   
 • רחוב
   
 • בית
   
 • כניסה
 • קומה
 • דירה
 • מיקוד
   

פרטי חשבון

 •  
 • דואר אלקטרוני
   
 • שם משתמש
   
 • סיסמא
   
 • סיסמא לוידוא
   
 •  

אני מסכים ל תנאי השימוש והמועדון כמפורט בתקנון האתר  

הריני לאשר את הסכמתי כי מדי פעם ישלחו אלי על ידי ניביט תקשורת ומחשבים (1989) בע"מ ו/או על ידי חברות הקשורות אליהן חומרים מקצועיים ו/או דברי פרסומת ו/או מידע אודות המוצרים באמצעות הדואר האלקטרוני/ הפקס ו/או הדואר ו/או מערכת חיוג אוטומטית ו/או מסרון. הריני מאשר קבלת דברי פרסומת (על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים)) באמצעים הבאים : דואר/ דואר אלקטרוני, פקס, מערכת חיוג אוטומטית, מסרון (SMS).